แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ยินดีให้บริการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 5 ชนิดได้แก่ สารหนู แคดเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี และการตรวจสปีชี่ส์ของสารหนูในตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง หรือข้าวสีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) ที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์

● เวลาทำการ 9.00 – 17.00 น.