รายการทดสอบ

TM-01 โลหะหนัก (Elements)Cadmium (Cd) Arsenic (As) Manganese (Mn) Copper (Cu) Zinc (Zn)
TM-03 สปีชี่ส์ของสารหนู (Arsenic species)
Arsenite (As(III)) Dimethylarsinic acid (DMA) Monomethylarsonic acid (MMA) Arsenate (As(V)) Inorganic Arsenic (iAs)

แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบ

แบบฟอร์มขั้นตอนการขอรับบริการส่งตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่าง