1. ช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนPDF )

– แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับกรอกแบบฟอร์มบนมือถือ : PDFfiller ( iOS | Android )

ทางช่องทางออนไลน์
● ทาง E-mail : [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “ข้อร้องเรียน”
● ทางโทรศัพท์ : 02-553-8620
● ส่งด้วยตนเอง/จดหมายลงทะเบียน
ที่ สำนักงาน แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
วงเล็บมุมซองว่า “ข้อร้องเรียน”

2. ผู้ร้องเรียน จะได้รับแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเบื้องต้นภายใน 7-15 วันทำการ หลังจากได้รับข้อร้องเรียน